KATEGORIER 

Større prosjekter som omfatter både visuell identitet, nettsider og andre elementer kan deles opp og sendes inn i flere kategorier.

 

Vi har i år litt endring i kategorier og en NY kategori! KUNDEPRISEN - se mer om denne under.   

• Annonse (Print/nett)

Denne kategorien omfatter enkeltannonser og annonsekampanjer. Annonse for oppdragsgiver som er rykket inn i dags-, uke-, fagpresse eller på nett.

• Kampanje

(DM inngår i denne kategorien og forsvinner som egen kategori) Reklamekampanjer hvor det kreative konseptet er tatt ut i to eller flere ulike medier blant kategoriene: Print, Film, Radio, DM , Interaktive medier eller sosiale medier.Kategorien skal belønne samspillet mellom de ulike mediene og evnen til å utnytte hvert enkelt medies unike fordeler.

 • Film

Kategorien inkluderer alt av filmer som er sendt på lineære TV-kanale, kino og digitale flater/sosiale medier.

 • Mobil/App

Alle former for mobilkampanjer, app’er, mobilsider for håndholdte enheter og sms-kampanjer.

 • Nettsider

Alt av nettsider og kampanjesider, - både merkevarebyggende og tjenesteytende løsninger.

 • Foto

Gjelder for foto som er benyttet i en reklame- eller designjobb. Foto leveres både separat og implementert i den kommersielle jobben.

 • Illustrasjon/3D

Illustrasjon/3D som er benyttet i en reklame- eller designjobb. Arbeidet leveres både separat og implementert i den kommersielle jobben.

 • Design i trykte medier

Omfatter grafiske konsepter og layout for bøker, brosjyrer og magasiner eller grafiske konsepter applisert på andre typer produkter som pakningsdesign, plakater, skilting, formgivning av årsrapporter, foldere, prospekt, kataloger, reklameaviser, tidsskrifter, DM og andre trykksaker. Det anbefales at fysiske bidrag avfotograferes og beskrives skriftlig.

 • Liten visuell identitet ( budsjett under 50 000,-)

Visuelle identiteter for bedrifter og organisasjoner, privat og offentlig, i alle bransjer applisert på alle flater (logo, typografi, farger, retningslinjer, trykksaker osv.)

• Stor visuell identitet ( budsjett over 50 000,-)

Visuelle identiteter for bedrifter og organisasjoner, privat og offentlig, i alle bransjer applisert på alle flater (logo, typografi, farger, retningslinjer, trykksaker osv.)

 

• Logo

Kategorien verdsetter den gode logoen alene. Logo sendes inn i hovedlogo og sort versjon. Legg ved et eksempel på logoen i bruk.

 • Tekst

Omfatter tekst som er benyttet i en reklame- eller designjobb. Teksten leveres implementert i den kommersielle jobben samt under feltet “Beskrivelse av arbeidet/problemstillingen”. Tekster til radio og film kan også leveres. 

 • Pakningsdesign

Alle typer emballasje til alle bransjer og bruksområder.

 • Utendørs/omgivelser

Alle typer av skilt- og informasjonssystemer, utstillingsdesign, eksponeringsdesign og retaildesign.

 • Radio/Audio
Uavhengig av mediekanal, inkluderer podcast, Spotify, Wimp osv.

 • Studentarbeider

Arbeider for kommersielle og ikke-kommersielle oppdragsgivere, reelle eller fiktive. Arbeider som sendes inn i studentkategorien kan ikke sendes inn i andre kategorier.

Bidraget må fylle kravene for en av de øvrige kategoriene. 

Bidrag og kategori spesifiseres under feltet “Beskrivelse av arbeidet/problemstillingen”.

Studenter som sender inn bidrag må ha fylt 18 år innen arrangementsdagen. Ved gruppearbeid holder det at ett medlem oppfyller dette kravet, men kun personer over 18 år kan delta på selve prisutdelingen. Det kan sendes inn to gratis bidrag per gruppe/person. Utover dette er prisen 300,- pr bidrag. Bidrag fra alle utdanningsnivåer ønskes velkommen.

 • Kundens pris

Målsetningen er å involvere kundene og bevisstgjøre de på kvalitet og fag.

Kundeprisen deles ut til en annonsør som evner å skape engasjement, har skapt resultater både internt og eksternt og som utmerker seg ved å skape uventede og dristige løsninger.

Kategori: Kommunikasjon, reklame/Design identitet.

Juryen vil bestå av representanter fra de ulike kundene på innlandet. 

Her håper vi kunder og byråer går sammen for å sende inn bidrag. 

 

 • Perleprisen

Deles ut av HOOM til en person i bransjen som enten ved lang og tro tjeneste i bransjen, engasjement for faget eller på annen måte har utmerket seg på en positiv måte. Prisen deles ut når styret i HOOM finner dette rett. 

Innlandsperler er en kreativ konkurranse som arrangeres på Innlandet hvert år.  Vi vil vise og fremheve det beste av arbeidet som er utført innenfor kommunikasjon i Hedmark og Oppland. 

Vi får inn bidrag fra aktører i innlandsregionen som til daglig jobber med å kommunisere, - enten det er enkeltpersoner, små og store byråer eller markeds- og kommunikasjonsavdelinger.  Her får vi se strategi, konsept, idé og utførelse som engasjerer målgruppene.  Vi vil med Innlandsperler vise frem kreativ kommunikasjon, og legge til rette for at vi inspirere hverandre.

  • Facebook
  • Instagram

HOOM © 2019