Praktisk informasjon og regler

Gullpitchen er en idékonkurranse for alle mellom 18 og 26 år som er god til å klekke ut ideér!

Den er åpen for alle unge kommunikasjons-talenter på Innlandet som er opptatt av kreativitet og nytenking. 

 

Den arrangeres 12. september på Hamarregionen PARK, Grønnegata 85, 2317 Hamar 

Deltagerne må enten gå på skole eller være bosatt i Hedmark eller Oppland. Det kreves ingen forberedelser til konkurransen, men det er fordel at minst en av deltagerne i teamet har med seg PC/Mac. Ta gjerne også med eventuelle overganger og minnepenn. Ellers møter man opp med et åpent sinn og arbeidslyst :)

På starten vil alle, etter registrering, få presentert oppgaven i plenum. Denne blir ikke gitt på forhånd, da vi ønsker at alle skal stille likt og få oppgaven samtidig. 

Deretter vil det blir gitt praktisk informasjon, samt en del gode innspill og tips til oppgaveløsning, kreative prosesser og hvordan det bør presenteres. 

Oppgaven som blir gitt er en konkret kommunikasjons-utfordring.  Det er kun ideér til hvordan denne utfordringen kan løses, som skal presenteres. Dette er som er selve kjernen i Gullpitchen.

Teamene skal sammen finne på en idé for hvordan de tror budskapet skal kommuniseres og hvilke kanaler som er best egnet for å nå mottakerne av budskapet. 

Etter at tiden for idé-arbeidet (2 timer) er gjennomført, skal ideén PITCHES for juryen. Her vil også de andre deltakerne være til stede. 

Den skal presenteres muntlig og gjerne ved hjelp av illustrasjoner som kan vises på storskjerm. Her kan Powerpoint, Keynote og andre løsninger benyttes. Det viktigste er at det er godt synlig og presentabelt. Det viktigste er ikke hvordan den presenteres, men selve ideén som blir presentert. 

Det blir servert pizza og drikke etter at den praktiske informasjonen er gitt og rett før oppgaveløsningen setter i gang. Dersom noen har allergier vi bør vite om så er det fint om vi får beskjed. 

Ved spørsmål ta kontakt med oss på: post@hoom.no

Regler:

 • Teamene kan bestå av 2 til 4 personer mellom 18 og 26 år.
   

 • Deltakerne må være tilstede under hele konkurranseavviklingen.
   

 • Løsningsforslagene skal presenteres for juryen. Hvert team får 5 minutter til presentasjon. Kun ett konsept skal presenteres pr. team og dette gjøres muntlig sammen med skisser/illustrasjoner. Her kan forskjellige løsninger brukes; powerpoint, keynote, mm.  Rekkefølgen på presentasjonene er tilfeldig. 
   

 • Juryen må ha kopi av presentasjonen for å kunne bruke denne i sitt arbeide. Denne gis til juryansvarlig via minnepenn eller mail så snart den er presentert. (nærmere informasjon om dette gis når vi går igjennom den praktiske delen på starten av dagen)
   

 • Juryen plukker ut tre vinnere (1., 2. og 3. plass), som annonseres mot slutten av konkurransedagen. Deltakerne må da være tilstede for å kunne motta premie.
   

 • Bruk av internett for research er tillatt, men ikke som kommunikasjonsmiddel. Øvrige hjelpemidler er ikke tillatt.Teamene har ikke lov til å få hjelp fra eksterne personer. Løsningsforslaget må i sin helhet bli skapt av teamet selv. Representanter fra Gullpitchen vil være tilstede for å svare på eventuelle spørsmål.
   

 • Kun løsningsforslag som svarer på utdelte oppgave vil bli juryert.
   

 • Deltakere er selv ansvarlig for å ikke levere løsningsforslag som fremstår som etterlikninger/plagiater av andres arbeider.
   

 • Av tidsmessige årsaker vil juryen vil gi en kort begrunnelse for valg av vinnere (1., 2. og 3. plass), men ikke av øvrige deltakere. Det er ikke mulighet for å klage på avgjørelsen.
   

 • Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å fritt benytte seg av bidragene, eller deler av disse. Dette gjelder alle deltakere, både vinnere og øvrige.

 • Facebook
 • Instagram

HOOM © 2019